Rekonstrukce rozvodny 110 kV Hustopeče

Rekonstrukce budovy společných provozů, koordinace s technologickou částí.

Činnost na zakázce:

Realizační projekt stavebně-technického řešení stavby

Investor:

Jihomoravská energetika, a.s. , Brno

Projekt:

10/2003