Datové a technologické centrum Brno – Plynárenská

HiTec datové a dohledové centrum, krajský dispečink JME a.s.

Činnost na zakázce:

Projektant stavební části, koordinace projektu, autorský dozor, spolupráce při provádění

Investor:

Jihomoravská energetika, a.s., Brno

Hlavní inženýr projektu:

HiProject s.r.o. - ing. Dvořák

GP:

Archstudio s.r.o.

Projekt:

2003

Realizace:

2003