Služby

Základní poskytované služby:

 • zpracování investičních záměrů, developerských projektů
 • průzkumy
 • zajištění vstupních podkladů k projektům
 • projektová činnost ve všech výkonových fázích
 • inženýrská činnost
 • zajištění vydání územních rozhodnutí, ohlášení staveb, stavebních povolení
 • podklady k zadání stavby a výběru dodavatele
 • vyhledání dodavatele stavby (možnost využití vlastní on-line aukce zakázky)
 • technický a autorský dozor stavby
 • kontrola prostavěnosti, čerpání nákladů – fakturace
 • spolupráce při přejímce staveb, kolaudaci
 • architektonické studie
 • vizualizace projektů
 • návrhy interiérů
 • kalkulace stavebních nákladů
 • on-line aukce stavební dodávky

HiProject s.r.o. zajišťuje komplexní služby spojené s výběrem, přípravou a realizací investičních a developerských akcí ve výstavbě administrativních, bytových, průmyslových, inženýrských a dalších objektů. Nabízíme konzultační služby před nákupem pozemků, ověřování dosažitelných kapacit v předběžných studiích, činnost spojenou se získáním územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru dodavatele, řízení realizace stavby, kolaudace. Kancelář zpracovává urbanistické studie různě velikých lokalit, architektonicko-stavební části i komplexní projekty a to včetně statiky objektů a všech specielních profesí. Naší náplní práce jsou i architektonická řešení interiérů. Dále jsme schopni zajistit ekonomické sledování stavebních nákladů během procesu návrhu stavby, spolupráci při jednání s potenciálními nájemci, spolupráci při prodeji institucionálním investorům. V průběhu realizace stavby provádíme autorský a technický dozor spojený s kontrolou kvality stavebních prací, dozor souladu s projektem, věcného a časového plnění stavby.

Usilujeme o naplnění požadavků a potřeb klienta a poskytnutí takových služeb, které povedou ke zdárnému dokončení díla.

Cílem činnosti je získat trvalé partnery v investičních záměrech, kdy vazba klient (investor)-projektant vytváří dlouhodobou spolupráci a společné úsilí vede k dosažení maximálního využití vložené investice při splnění veškerých požadavků na estetické ztvárnění a jakost.

Způsoby zpracování:

Práce jsou prováděny na PC, s využitím široké škály softwaru (zejména Autodesk Revit Architecture, AutoCAD LT, textové a tabulkové, DTP programy).

Výstupy jsou prováděny na vlastních plotrech, tiskárnách či kopírkách. Možnost plošného barevného tisku v šířkách do 1050 mm, délky do 50m!

Dle přání zákazníka je projekt možno expedovat i v digitální podobě, případně digitálně předat výstupy pro ocenění dodávky stavby.