Poskytované služby

HiProject s.r.o.

Ateliér HiProject s.r.o. je architektonicko-projektová kancelář působící v celém spektru projektové činnosti a stavebnictví. Projektovou činnost zajišťuje od přípravy území až po spolupráci při realizaci stavby. Většinu projektů řeší z pozice generálního projektanta či koordinátora projektových činností z pozice hlavního inženýra projektu a zpracovatele architektonicko-stavebního řešení, s odpovědností za veškeré projektové práce a inženýring. Pracujeme s různorodou skupinou investorů od soukromých osob až po nadnárodní společnosti.

Díky svým zkušenostem a profesní zdatnosti jsme schopni aktivní tvůrčí komunikace s klienty. Snažíme se vždy najít řešení, které je pro klienta optimální ve vazbách “vzhled – funkce – cena”.