Adaptace a nástavba MAPLAST s.r.o., Blučina

Adaptace ubytovny na výrobní a administrativní prostory.

Činnost na zakázce:

Architektonicko-stavební řešení, technické řešení detailů, koordinace projektu

Projekt:

1995

Realizace:

1995-96