Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo

Generální projektant: AQUAPROCON s.r.o.

Investor: Zájmové sdružení obcí VAK Znojemsko

Činnost na zakázce: projekt pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele