Rekonstrukce úpravny vody - Znojmo

Práce na zakázce: Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele.

Investor: Zájmové sdružení obcí VAK Znojemsko

Geneální projektant: AQUA PROCON s.r.o.