ČOV Slavonice

Modernizace čistírny odpadních vod ve Slavonicích

Činnost na zakázce:

Architektonicko - stavební řešení v dokumentaci pro stavební povolení a v zadávací dokumentaci

GP:

AQUAPROCON s.r.o.