ČOV Dolní Újezd

Čistička odpadních vod pro obec Dolní Újezd a okolí.

Činnost na zakázce:

Studie a projekt pro stavební povolení a zadání stavby.

GP:

AQUAPROCON s.r.o.