Čerpací stanice pitné vody Domašov

Stavební úpravy stávající čerpací stanice pitné vody v rámci zvýšení kapacity vodního zdroje

Činnost na zakázce:

Projekt stavební části

GP:

AQUAPROCON s.r.o.