Revitalizace objektů DOTEC a.s.

Snížení energetické náročnosti budov v administrativně - prodejním areálu v Brně - Horních Heršpicích. Prodejna stavebnin.

Činnost na zakázce:

Dokumentace pro stavební povolení s vazbou na dotační program Eko - energie
Dokumentace pro výběr dodavatele Realizační dokumentace

Investor:

DOTEC a.s.