Obchodní dům Josefínka

Rekonstrukce a dostavba objektů v historické části centra Brna.

Sanace podzemí v součinnosti s archeologickým průzkumem, podchycení sousedních objektů a vestavba nového objektu do stavební proluky – objekty dotváří ucelený tvar Římského náměstí, jedné z nejstarších částí města Brna

Činnost na zakázce:

Architektonicko-stavební řešení, technické řešení detailů, koordinace projektu

Investor:

Eurocoin, s.r.o., Brno

GP:

Ateliér DoS v.o.s.

Projekt:

1996

Realizace:

1996-97