Informační centrum vodojem Hradiště

Přestavba původního objektu vodojemu na turistický informační stánek s historickou expozicí a ochutnávkou vína.

Činnost na zakázce:

Studie