Hotel Sladovna v Černé Hoře

Přestavba bývalé pivovarské sladovny na hotel.

Činnost na zakázce:

Zpracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační projekt.

Investor:

Pivovar Černá Hora, a.s.

Realizace:

2009 - 2010