Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova ul.

Novostavba gymnázia pro 720 studentů, 24 tříd.

Činnost na zakázce:

koordinace projektu, stavebně-technické řešení objektu, autorský dozor a spolupráce při realizaci stavby

Projekt:

1995

Realizace:

1995-6