Centrální dispečink E.on - Brno

Vestavba centrálního dispečinku 110kV a 400kV do prostoru bývalé rozvodny.

Činnost na zakázce:

Studie, projekt pro stavební povolení, realizační projekt

Investor:

E.ON Distribuce, a.s.

Projekt:

2012 - 2013