Centrum Leskava - interirér

Variantní návrh řešení interiéru v rekonstruovaném objektu fy Maxprogres s.r.o.