ABB - revitalizace vestavku

Návrh řešení interiéru administrativního vestavku v hale výroby transformátorů fy ABB s.r.o.