Obytný komplex Kamenný vrch II

Novostavba bytového domu – 350 bytových jednotek

Činnost na zakázce:

Architektonicko-stavební řešení, technické řešení detailů, koordinace projektu

GP:

Ateliér DoS v.o.s.

Projekt:

1996

Realizace:

1997-98